Ster In- en verkooporganisatie - Algolweg 9-8 - 3821 BG Amersfoort  - Telefoon (033) 455 58 97

Privacy Statement

 

Ster-inkoop respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Als uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die om aan u, de voor u relevante informatie te verstrekken. Deze informatie wordt slechts aan die derden verstrekt die door Ster-inkoop van de website zijn ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer u uw gegevens invoert gaat u hiermee akkoord.


De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Het doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan.

 

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

 

    Voor- en achternaam

    E-mailadres

    Bedrijf

    Adres

    Plaats

    Postcode

    Telefoon

 

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

 

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren opvragen. Indien deze onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Onze contactgegevens:

 

Ster In- en verkooporganisatie

Postbus 1238

3800 BE Amersfoort

Telefoon (033) 455 58 97

E-mail: info@ster-inkoop.nl

 

Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Copyright

 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Ster-inkoop van de website worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.